طراحی سایت
تاريخ انتشار: 23 خرداد 1395 - 16:34
یادداشتی از حبیب اله نعمتی به مناسبت 24 خرداد

دات نیوز؛ خواستم به مناسبت 24خرداد سالروز پیروزی جناب دکتر روحانی مطلبی بنویسم به همین مناسبت چشمانم را این ور و آن ور کردم تا آنچه می نویسم به دل و جان دوست نشیند به کتاب نصیحه الملوک شیخ سخن سعدی رسیدم که به درخواست دوستی به اندرز پادشاهی نگاشته است

توصیه های شیخ سخن سعدی به شیخ حسن روحانی!

دات نیوز ـ حبیب اله نعمتی، قلم که برداشتی باید شش دانگ حواست را جمع و جور کنی مبادا از دایره ی انصاف خارج شوی ، به درخواست دوستی خواستم به مناسبت 24خرداد سالروز پیروزی جناب دکتر روحانی مطلبی بنویسم به همین مناسبت چشمانم را این ور و آن ور کردم تا آنچه می نویسم به دل و جان دوست نشیند به کتاب نصیحه الملوک شیخ سخن سعدی رسیدم که به درخواست دوستی به اندرز پادشاهی نگاشته است ، این شد که قلم گذاشتم و از آن همه به بیست اندرز اکتفا کردم که عجیب روح افزاست و انگار برای کارگزاران قوم ما به نگارش در آمده است:

1- تفویض کارهای بزرگ به مردم نا آزموده نکند که پشیمانی آرد .
2- از سیرت پادشاهان یکی آن است که به شب بر در حق گدایی کنند و به روز بر سر خلق پادشاهی .
3- پادشه صاحب نظر باید تا در استحقاق همگنان بتامل نظر فرماید . پس هر یکی را به قدر خویش دلداری کند، نه گوش بر متوقعان، که خزانه تهی ماند و چشم طمع پر نشود .
4- آثار خیر پادشاهان قدیم را محو نگرداند تا آثار خیر او همچنان باقی ماند .
5- پادشاهان پدر یتیمانند، باید که بهتر از آن غمخوارگی کند مر یتیم را که پدرش; تا فرق باشد میان پدر درویش و پدر پادشاه .
6- فاسق و فاجر را تقویت و دلداری کمتر کند که یار بدان شریک معصیت است و مستوجب عقوبت .
7- بر دوست و دشمن طریق احسان پیش گیرد که دوستان را مهر و محبت بیفزاید و دشمنان را کین و عداوت کم شود .
8- از جمله حسن و تدبیر پادشاه یکی آن است که با خصم قوی در نپیچد و بر ضعیف جور نکند که پنجه با غالب افکندن نه مصلحت است و دست ضعیفان بر پیچیدن نه مروت .
9- دین را نگاه داشتن نتوان الا به علم و ملک را الا به حلم .
10- قوت رای خداوندگار مملکت آن است که دخل فردا امروز بکارد و کار امروز به فردا نگذارد
11- سوز دل مسکینان آسان نگیرد که چراغی شهری را بسوزد
12- مردی نه این است که حمله آورد . بلکه مردی آن است که در وقت خشم خود را بر جای دارد و پای از انصاف بین ننهند.
13- پیشوای هر ملتی عزیز دارد و به حرمت نشاند .
14- در پادشاهی چنان کند که اگر وقتی پادشاه نباشد جفا و خجالت نبیند همچون زنبور که هر که مر او را ناتوان و افتاده بیند پای در سر مالد .
15- چندانکه از زهر و مکر و غدر و فدایی و شبیخون بر خود است از درون خستگان و دل شکستگان و دعای مظلومان و ناله محرومان برخود باشد . سلطان غزنین گفتی من از نیزه مردان چنان نمی ترسم که از دوک زنان یعنی سوز سینه ایشان .
16- عیب خود از دوستان مپرس که بپوشانند، تفحص کن که دشمنان چه می گویند .
17- ضعف رای خداوند مملکت آن است که دشمن کوچک را محل ننهد یا دوست را چندان پایه دهد که اگر دشمنی کند، بتواند .
18- اعتماد کلی بر نوآمدگان مکنید .
19- آن کن که خیر تو در قفای تو گویند، که در نظر از بیم گویند یا طمع .
20-دوست دار حقیقی آن است که عیب تو را در روی تو گوید تا دشوارت آید و از آن برگردی و از قفای تو بپوشد تا بدنام نگردی.


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

جدیدترین اخبار

اخبار ورزشی

ایران و جهان