طراحی سایت
جستجو:
درنگی در یکی از فصولِ کتابِ «سعدی؛ شاعرِ عشق و زندگیِ»

دات نیوز؛ دلیلِ نویسندهٔ محترم سخت ناپُخته است «زیرا سعدی عاشقِ پُشتِ لب نودمیده نوجوانانی‌ست که گونه‌‌هایِ گلگون دارند/ کاتوزیان.» چون سعدی «سبزهٔ خط دارد دوست» این به معنایِ آن است که ستایشِ معشوقِ الاهی در هیأتِ معشوقِ زمینی بی‌وجه است؟ این نظری است از سرِ عبرت نه از سرِ شهوت. نظری است فرارَونده نه فرورَونده. نظری است به جانِ عِلْوی نه به چاهِ زنخدان...

ارسال شده 9 ماه پيش
بدان زبان که تو دانی

دات نیوز؛ «وقتی معشوق نقاب از چهره برنمی گیرد که زیبایش عیان شود، چرا هرکس به خیالِ خود حکایتی از حسن و زیباییِ وی را بیان می کند؟» برایِ خواننده کنجکاو و زیرک، گزارشِ نثریِ بیت چه دردی را دوا می کند؟ کجایِ قضیه را روشن می کند؟ در غزلی که تماما در نکوهش و مذمتِ شیوه تفاخرگونه شاه نعمت الله ولی است حکمِ این بیت چیست و ربطِ سرراستش با نعمت الله و غزلی در این مایه حیرت انگیز چه هست؟

ارسال شده حدود 1 سال پيش
به پای شوق اگر این ره به سر شدی حافظ

دات نیوز؛ براستی بدونِ شناختِ این زبان و بنیان هایِ اندیشگی و الفاظِ خاصِ آن و توغل در پیشینه و سیرِ و دگردیسیِ مفاهیم در مجموعهٔ حکمتِ معنویِ پارسی چگونه می توان به جهانِ این بزرگان قدم گذاشت؟

ارسال شده بيش از 2 سال پيش
شاهکارِ فردوسی؛ خودآگاهیِ ملیِ ایرانی

دات نیوز؛  ۲۵ اسفندماهِ ۴۰۰ هجری تاریخِ پایانِ سَرایشِ شاهنامهٔ فردوسی است. این کتابِ عزیزْوجود با آنکه ایرانِ بزرگِ فرهنگی را برایِ ابدالابد از نفوذِ فرهنگ هایِ بیگانه رویینه کرد اما در میانِ ما سخت غریب افتاده است. شاهنامه محصولِ دورانِ طلاییِ ایرانِ بعد از اسلام یعنی روزگارِ پادشاهانِ ایران دوست و پارسی جویِ سامانی است.

ارسال شده بيش از 2 سال پيش
نشانِ جلال و جمالِ یار

دات نیوز؛ اگر کسی همین امروز از من بپرسد که از میانِ سعدی یا حافظ کدامیک شأنِ والاتری در ادبِ فارسی دارند، شاید کسانی به سابقه و سائقه‌ٔ انسِ دیرینِ من با شعرِ حافظ گمان کنند پاسخ خواهم داد: حافظ. اما اینگونه نیست و حقیقتا نمی دانم! سعدی شاعرِ بی همتایی است و این بی همتا بودن را تنها کسی می تواند گواهی دهد که شعرِ کهنِ فارسی و شمیمِ دلاویزِ عرفانِ آن را زیسته باشد.

ارسال شده بيش از 2 سال پيش
بحثی در نویسش و شرحِ یک بیتِ حافظ

دات نیوز؛ در بیتِ موردِ نظر همچنان که شیوه حافظ است به نظر می رسد باید «خودکامی» را منفی بینگاریم و داستان را حمل برین کنیم که خواجه در اطوارِ سیر و این ره که هر شبنمش صد بحرِ آتشین است به خویش اقتدا کرده و بالتبع به ضلالت افتاده است.

ارسال شده بيش از 3 سال پيش
عطایِ حقیر یا عطایِ کثیر؟

دات نیوز؛ به نظرِ من ضبطِ قزوینی عاری از اِشکال است و ضبطِ اختیاریِ خانلری و سایه مایه اختلال در مفهومِ بیت شده است. ساختِ منطقی و طبیعیِ بیت نشان می دهد که در هر مصراع دو شقِ متضاد در مقابلِ هم قرار گرفته اند. اگر ما (عطایِ حقیر) را بپذیریم این تعادل را برهم زده ایم.

ارسال شده بيش از 3 سال پيش
 نقش بخوان و لاتَقُل

دات نیوز؛ تا کنون چندین یادداشت از آقای ایوب مهردوست در ستون فرهنگ و هنر پایگاه خبری ـ تحلیلی «دات نیوز» منتشر نموده ایم که مورد استقبال نیز قرار گرفته اند. اکنون بخوانید آنچه آقای مهردوست در رابطه با واژه «نقش» در یکی از ابیات حافظ نگاشته اند:

ارسال شده بيش از 3 سال پيش
ستایشِ ابلیس

دات نیوز؛ مشایخِ صوفیه همچون احمدِ غزالی، عین القضاتِ همدانی و ابوالقاسمِ کُرکانی همچون مواردِ متعددِ دیگر، اینجا هم خرقِ عادت کرده و مقامی والا و برجسته برایِ ابلیس به عنوانِ بزرگترین موحدِ جهان در نظر گرفتند. ازین چشم انداز ابلیس نه تنها عاشقی پاکباخته است که بزرگترین موحدِ جهان و نشان و نمادِ وفاداری است.

ارسال شده بيش از 3 سال پيش
نگاهی به: «حافظ از نگاهی دیگر»

دات نیوز؛ مولفِ حافظ از نگاهی دیگر، فرهنگ واژه «رند» را در معنایِ لاابالی و اوباش و در تحلیلِ نهایی «منکر» معنا کرده است. گویی ایشان در زمانی قبل از قرنِ ششم و پیش از آغازِ شناور شدنِ این واژه می زیسته است.

ارسال شده بيش از 3 سال پيش
ایوب مهردوست: مدح در غزل فارسی

دات نیوز؛ مدح در غزل با حافظ شروع نشده است و حافظ به هیچ روی نیازی به این دفاعِ ناشیانه ندارد.

ارسال شده بيش از 4 سال پيش
از هر دری  با حافظ

دات نیوز؛ حافظ،فرزند زمان خود است. در زمان حافظ، غزل سبک عراقی رایج بود و حافظ، استعداد و نبوغ خود را در این راستا، به کار برد نبوغ نیما، اخوان، فروغ و...را ببینید. اگر زمان حافط بودند؛ بی گمان، همچون حافظ، غزل سرای سبک عراقی بودند

ارسال شده بيش از 4 سال پيش
ایوب مهردوست؛ کاسه گردانی در شعرِ حافظ

دات نیوز؛ برخلافِ عقیده یِ آقایِ جاوید رخ به خون شُستنِ لاله نتیجه یِ سیاه دلی و مکاری و دورویی نیست.بل نتیجه یِ آبِ دهانی ست که محتسب  بر عزتِ میخواران انداخته است.

ارسال شده بيش از 4 سال پيش
ایوب مهردوست؛ گشایشی در شعاعِ قدح (2)

دات نیوز؛ "گشایشی در شعاعِ قدح" مجموعه پژوهش هائیست که ایوب مهردوست شاعر، نویسنده و پژوهشگرِ عرصه ادبیات، در عرصه حافظ شناسی انجام داده است.

بخش اول نوشته های این شاعر تنگ ارمی با نام "شاملو و نقد حافظ خانلری" را پیش از این ارائه کرده بودیم و اکنون بخش دوم با سنجیدنِ چند بیتِ «حافظِ خانلری» با «حافظ به سعیِ سایه»را می خوانیم:

ارسال شده بيش از 4 سال پيش
ایوب مهردوست، دکتر عبدالله رضایی/ واژه «دستکش» در شعر حافظ

دات نیوز؛ دکتر وامقی معتقد است که «دستکش» در واقع «دست به کش ایستادن» است و دست به کش ایستادن همان «دست به سینه ایستادن» است و دستکش شکلِ ادیبانه آن است.

ارسال شده بيش از 4 سال پيش
صفحات: 1 | 2

جدیدترین اخبار

اخبار ورزشی

ایران و جهان